DentTalk podcast
#28 Mondzorg over grenzen

#28 Mondzorg over grenzen

May 16, 2022

Tandarts Marijke Westerduin is columnist voor het NTVT en vrijwilliger bij de christelijke hulporganisatie Mercy Ships. In 2007 studeerde ze af aan het Radboudumc en werkte daarna in zowel de algemene praktijk als in een kliniek voor kindertandheelkunde. Naast de algemene praktijk heeft ze ook 7 jaar als docent gewerkt aan de opleiding tandheelkunde van het Radboudumc. Op dit moment werkt zij als tandarts, zogenoemde lead dentist, in West-Afrika als vrijwilliger en draagt ze zorg voor zowel patiënten als het online opleiden van tandheelkundestudenten van de Gamal Abdel Nasser University in Conakry, Guinee. Haar grootste droom is om de toegang tot mondzorg in West-Afrika te verbeteren. In deze DentTalk podcast (online: 16 mei 2022) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots met Marijke in gesprek over haar werkzaamheden in West-Afrika.

#27 Dit is de toekomst van de orthodontie

#27 Dit is de toekomst van de orthodontie

April 18, 2022

Wat is de rol van de tandarts binnen de orthodontie? Hoe zit het met cosmetische orthodontie en is er geen sprake van systematische overbehandeling? In deze DentTalk podcast (online: 18 april 2022) gaan we hierover in gesprek met de recent benoemde hoogleraar Orthodontie aan het Radboudumc/de Raboud Universiteit, prof. dr. Jan Schols. Naast zijn klinische werk binnen het Centrum voor Mond en Gelaat  en zijn rol binnen de opleiding tandheelkunde en specialisatie orthodontie, richt hij zich met zijn onderzoek op de ontwikkeling van 3D-technieken en innovatieve behandelmethoden. Wat is zijn visie op de orthodontie in de toekomst?

#26 Realistische tandheelkunde met kwaliteit

#26 Realistische tandheelkunde met kwaliteit

March 15, 2022

Onlangs is Bas Loomans tot hoogleraar Orale Functieleer & Restauratieve Tandheelkunde benoemd aan het Radboudumc, de afdeling Tandheelkunde, in Nijmegen. Hij promoveerde in 2007 op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. Naast zijn werk op de universiteit als onder andere projectleider van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, is hij werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen. Daar gaat zijn speciale aandacht uit naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde. En dan in het bijzonder bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen.

In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 15 maart 2022) gaan we in gesprek over de ontwikkelingen in het vakgebied en de noodzaak tot het zoeken van verbinding. De rol van adhesieve tandheelkunde, zin en onzinnige mondzorg en de visie die hij heeft op de toekomst van de restauratieve tandheelkunde in Nederland.

#25 Parodontitis: pocketsonde of biomarker?

#25 Parodontitis: pocketsonde of biomarker?

February 21, 2022

In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 21 februari 2022) gaat hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek met Dick Barendregt en Katarina Jerković-Ćosić over parodontitis en leefstijl. Wat is de invloed van The BIG 3: stress, roken en diabetes. En gebruiken we over 10 jaar nog steeds de pocketsonde of meet je parodontitis met biomarkers in het speeksel? Wil je meer over paro weten, lees dan de thema-editie ‘Parodontologie’ dat in december 2021 verscheen.

https://www.ntvt.nl/tijdschrift/editie/t/december-2021 

#24 Tanden als tijdcapsules

#24 Tanden als tijdcapsules

January 17, 2022

Gebitselementen zijn zeer goed bestand tegen grote veranderingen en invloeden van buitenaf en kunnen zelfs na duizenden jaren nog informatie geven over menselijke populaties. Daardoor zijn ze voor zowel de archeologie en de forensische wetenschap van buitengewoon veel waarde. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 17 januari 2022) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots over dit boeiende onderwerp in gesprek met dr. Lisette Kootker, onderzoeker op de afdeling Geologie en Geochemie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

#23 Implantologie & gebitselementen van stamcellen

#23 Implantologie & gebitselementen van stamcellen

October 4, 2021

Medio van dit jaar presenteerde Elsevier Weekblad haar jaarlijkse lijst van talenten, jonger dan 30 jaar die de toekomst van Nederland gaan bepalen. Vivian Wu, ooit de jongst afgestudeerde tandarts-implantoloog van Nederland, stond dit jaar in deze lijst. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 4 oktober 2021) gaat hoofdredacteur dr. Casper in gesprek met haar. Naast haar werk als implantoloog doet Wu promotieonderzoek op de afdeling Orale Celbiologie van het ACTA in Amsterdam naar de toepassing van stamcellen bij het herstel van kaakbot.

#22 Leefstijl en gedrag bij kinderen

#22 Leefstijl en gedrag bij kinderen

September 6, 2021

De nieuwe richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen richt zich onder andere op het in kaart brengen van risico's die de mondgezondheid bij kinderen in gevaar kunnen brengen. Naast het signaleren van voedingsgewoonten en lifestyle is het in gesprek gaan met de ouders en jeugd over dit onderwerp niet altijd eenvoudig. Daarom gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in deze podcast (publicatiedatum: 6 september 2021) in gesprek met dr. Dien Gambon en dr. Maddelon de Jong-Lenters, beiden tandarts-pedodontoloog en onderzoeker. Het themanummer Mondzorg voor Jeugdigen is hier te vinden. Ook zijn er eerder DentTalk video’s gemaakt over de Uitblinkers-gespreksmethodiek, die vind je hier.

#21 Betere integratie mondzorg in de eerstelijnszorg noodzakelijk

#21 Betere integratie mondzorg in de eerstelijnszorg noodzakelijk

August 5, 2021

Mondzorg maakt onderdeel uit van de algemene gezondheid en verdient een betere integratie in de eerstelijnszorg dan nu het geval is. Dit is het standpunt dat wordt bepleit in een recent verschenen visie-artikel in het NTVT. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 5 augustus 2021) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots verder in gesprek met een deel van de auteurs. Te gast zijn tandarts-onderzoeker en voormalig KIMO directeur, dr. Dirk Mettes, prof. dr. Jako Burgers, huisarts en zeer nauw betrokken bij de richtlijnontwikkeling en kwaliteitsbeleid voor zowel de huisartsen als tandartsen en prof. dr. Josef Bruers, socioloog en bijzonder hoogleraar Kwaliteit van Mondzorg in de praktijk. Het artikel is hier te vinden.

#20 Alles over anesthesie in de tandheelkunde - deel 2

#20 Alles over anesthesie in de tandheelkunde - deel 2

July 13, 2021

In dit tweede deel over anesthesie in de tandheelkunde, podcast #20 (publicatiedatum: 13 juli 2021), spreekt hoofdredacteur dr. Casper Bots met dr. Henk Brand en dr. Johan Aps en beantwoorden zij alle vragen over anesthesie bij bijzondere patiëntengroepen en andere vragen die er nog leven. Dit naar aanleiding van de DentTalk webinar Anesthesie 2.0.

#19 Alles over anesthesie in de tandheelkunde - deel 1

#19 Alles over anesthesie in de tandheelkunde - deel 1

July 13, 2021

Na de DentTalk webinar Anesthesie 2.0 blijkt dat er nog veel en diverse vragen leven over het anestheticum,  anesthesietechnieken, bijwerkingen en de complicaties. Daarom gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in podcast #19 (publicatiedatum: 13 juli 2021), deel 1 over anesthesie, in gesprek met dr. Henk Brand en dr. Johan Aps en beantwoorden zij alle vragen over deze onderwerpen.

#18 Zin en onzin van antibiotica in de tandheelkunde

#18 Zin en onzin van antibiotica in de tandheelkunde

May 5, 2021

Over enige maanden verschijnt de nieuwe KIMO richtlijn over antibiotica. Uit een recent gehouden DentTalk webinar over antibiotica bleek dat er veel vragen leven over dit onderwerp. In deze DentTalk podcast gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper Bots in gesprek met mka-chirurg dr. Justin Pijpe en arts-microbioloog Kees Verduin over de zin en onzin van antibiotica in de tandheelkunde. Wanneer is antibiotica echt nodig? Hoe lang moet je antibiotica precies voorschrijven? En, wanneer is er antibiotica profylaxe geïndiceerd? De speciale NTVT thema-editie over antibiotica vind je hier.

#17 Morfodysfore stoornis in de tandheelkunde

#17 Morfodysfore stoornis in de tandheelkunde

March 11, 2021

Driekwart van de Nederlanders is bezorgd over zijn of haar uiterlijk. Wanneer de ontevredenheid over het lichaamsbeeld ook samengaat met toenemend lijden of beperkingen in het dagelijks functioneren, wordt gesproken van een morfodysfore stoornis. Als tandarts of mka-chirurg kan je hierdoor te maken krijgen met patiënten die om een invasieve behandeling vragen voor vrijwel niet opvallende dentale of esthetische onvolkomenheden. In deze DentTalk podcast gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper Bots hierover in gesprek met psychiater dr. Nienke Vulink en tandarts en psycholoog dr. Miriam Bildt.

#16 Nacontrole bij plaveiselcelcarcinoom behandeling

#16 Nacontrole bij plaveiselcelcarcinoom behandeling

March 5, 2021

De  incidentie van mondholtekanker in Nederland neemt toe. Daardoor zal ook het aantal patiënten dat nazorg behoeft toenemen. Momenteel worden deze patiënten de eerste 5 jaar na behandeling routinematig gecontroleerd om recidieven of tweede primaire tumoren vroegtijdig op te sporen. Recidieven treden veelal in de eerste 2 jaar na behandeling op. Daarom is het wellicht beter de nacontrole te beperken tot 2 jaar, waarna de tandarts de zorg overneemt. In deze DentTalk podcast gaat hoofdredacteur Casper Bots hierover in gesprek met hoofdhals-oncoloog Marieke Brands en prof. dr. Jan de Visscher, hoogleraar Oral Medicine.

#15 Veiligheidsrisico’s bij voorschrijven medicatie

#15 Veiligheidsrisico’s bij voorschrijven medicatie

January 13, 2021

Een groot deel van de mondzorgverleners en studenten heeft onvoldoende kennis over het effectief en veilig voorschrijven van geneesmiddelen. Dit kan leiden tot ernstige medicatiefouten met potentiële schade voor patiënten. Hoe vaak gaat het mis met het voorschrijven? Hoe is het onderwijs op dit gebied geregeld? En, hoe kan je veilig voorschrijven wel mogelijk maken? In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 13 januari 2021) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper Bots hierover in gesprek met dr. David Brinkman, prof. dr. Fred Rozema en dr. Henk Brand.

#14 Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk

#14 Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk

December 21, 2020

In de mondzorg hebben we te maken met veel en diverse patiënten. Zo ook met mensen die een psychische aandoening hebben. Wist je dat bijna de helft van alle mensen in Nederland ooit in zijn leven te maken krijgt met een psychische aandoening. Bij een klein deel van deze mensen zijn de problemen langdurig en complex. Dit kan zorgen voor bijkomende problemen in het dagelijks leven, zo ook in de mondzorg bij het tandartsbezoek of bezoek aan een mondhygiënist. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 21 december 2020) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek over dit onderwerp met drs. Dyonne Broers, gastredacteur van een nieuwe serie in het NTVT getiteld: 'Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk'.

#13 Retentie(spalken) na orthodontie

#13 Retentie(spalken) na orthodontie

November 30, 2020

Veel patiënten denken dat de retentiespalk de gebitselementen voor altijd op hun plek zal houden, niets is echter minder waar. Hoe vaak komen spalken los? Wat is een goede manier van afbehandelen? En, heeft de nacht retainer nu echt zoveel meerwaarde? In aanvulling op het NTVT themanummer Orthodontie gaat hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in podcast #13 (publicatiedatum: 30 november 2020) in gesprek met orthodontisten dr. Gem Kramer en Jens Padmos.

#12 Halitose

#12 Halitose

November 2, 2020

In aanvulling op het NTVT themanummer Speeksel & Mondgezondheid gaat hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in podcast #10 (publicatiedatum: 2 november 2020) in gesprek met prof. dr. Marja Laine over halitose, oftewel mondgeur in de algemene praktijk. Wat is mondgeur? Hoe vaak komt het voor? Wat is de belangrijkste oorzaak van halitose? Hoe kan ik mijn patiënten het beste helpen? En, is de e-nose de nieuwe manier van meten?

#11 Ontdekking vierde (speeksel)klier

#11 Ontdekking vierde (speeksel)klier

October 29, 2020

Recentelijk publiceerden onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis mogelijk baanbrekende resultaten over een vierde speekselklier achter in de keel. In podcast #11 (publicatiedatum: 28 oktober 2020) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in gesprek met de auteurs van dit artikel: Wouter Vogel, radiotherapeut en nucleair geneeskundige, en Matthijs Valstar, MKA-chirurg en klinisch epidemioloog. Daarnaast ook op veilige afstand aangeschoven aan deze virtuele tafel Arjan Vissink, hoogleraar Orale Geneeskunde en speekselklierspecialist in het UMC Groningen.

Het artikel: https://doi.org/10.1016/j.radonc.2020.09.034
Video: https://youtu.be/6yULo57qnAc

#10 Gebitsslijtage

#10 Gebitsslijtage

October 19, 2020

In podcast #10 (publicatiedatum: 19 oktober 2020) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek met dr. Bas Loomans over gebitsslijtage. Na het zien van zeer ernstig slijtage valt een patiënt met slijtage aan de cuspidaten in het niets. Wanneer grijp ik in? Moet ik afwachten of waarschuwen? Of kan ik beter niks doen?

#9 Innovatieve technieken in de tandheelkunde

#9 Innovatieve technieken in de tandheelkunde

August 31, 2020

In podcast #9 (publicatiedatum: 31 augustus 2020) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek met dr. Joerd van der Meer over innovatieve technieken: Hoe ga ik om met nieuwe technieken? Op welke wijze kan je een endodontisch kanaal het beste desinfecteren, vullen en afsluiten? Joerd van der Meer is werkzaam als endodontoloog in Zwolle en daarnaast geeft hij les en doet onderzoek op het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Als NTVT redactielid is hij betrokken bij de nieuwe rubriek ‘Innovatieve technieken’. Wat kunnen we verwachten in deze nieuwe NTVT rubriek?

#8 Infectiepreventie en aerosolen

#8 Infectiepreventie en aerosolen

July 29, 2020

In podcast #8 (publicatiedatum: 29 juli 2020) zijn dr. Catherine M. C. Volgenant en dr. Alexa Laheij te gast. Hoofdredacteur Casper Bots spreekt met hen, op veilige digitale afstand,  over infectiepreventie in de mondzorgpraktijk. Zo worden de KNMT richtlijn ‘Infectiepreventie in de mondzorgpraktijken’ en de ‘Leidraad Mondzorg Corona’ besproken aan de hand van een behandeling. Hoe zit het nu op dit moment met de aerosolen? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen werken wel en welke niet? En, waar richt toekomstige onderzoek zich op?

#7 Orale geneeskunde

#7 Orale geneeskunde

June 29, 2020

In podcast #7 (publicatiedatum: 29 juni 2020) spreekt hoofdredacteur Casper Bots met prof. dr. Fred Rozema. Rozema is hoogleraar Orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam UMC en voorzitter van de Vereniging Tandheelkundige Medische Interactie (VMTI). Op welke gebieden ontmoeten tandheelkunde en geneeskunde elkaar? Wat is de meerwaarde van contact tussen professionals in de mondzorg, de huisarts en de apotheek. En, op welke wijze kan je snel zicht krijgen op de relatie tussen de algemene gezondheid en de mond, oftewel, werkt MTI-scanner al?

#6 Stress en burn-out in de mondzorg

#6 Stress en burn-out in de mondzorg

June 15, 2020

In podcast #6 spreekt hoofdredacteur Casper Bots op veilige afstand met dr. Ronald Gorter en Joseph Wouters. Ronald Gorter is gastredacteur van het NTVT juni themanummer ‘Stress en veerkracht’. Hoe herken je overbelasting en wat kan je doen om je veerkracht te vergroten? Kortom, een relevant onderwerp waar je als tandarts of mondhygiënist vroeg of laat tegenaan kunt lopen. Wees het voor, luister en leer.

#5 Spoed bij trauma in de tandheelkunde

#5 Spoed bij trauma in de tandheelkunde

June 1, 2020

In podcast #5 gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in gesprek met dr. Leander Dubois, MKA-chirurg en gastredacteur van de NTVT mei-editie met als klinisch minithema ‘Traumatische spoed’. Wat doe je als je net in een lange behandeling zit en doorkrijgt dat een jongen van 15 jaar onderweg is naar de praktijk: gevallen met zijn skateboard, recht op zijn gezicht en daarbij verlies van zijn frontelementen? Leer alles over triage zodat je voorbereid bent op het onverwachte.

#4 Wetenschap of mening. Wat is kennis en waar haal je betrouwbare kennis vandaan?

#4 Wetenschap of mening. Wat is kennis en waar haal je betrouwbare kennis vandaan?

May 25, 2020

In podcast #4 zijn Jeroen Craandijk en dr. Vincent Zijnge te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat op veilige digitale afstand in gesprek met hen. Waar komt kennis vandaan? Waar is kennis op gebaseerd? Hoe weeg je de waarde van een facebook bericht in het licht van een wetenschappelijke publicatie? Hoe ontstaat kennis? Wat is de waarde van wetenschap? En: telt een mening ook?

#3 Tandheelkundige slaapgeneeskunde; er gebeurt meer in je slaap dan je denkt!

#3 Tandheelkundige slaapgeneeskunde; er gebeurt meer in je slaap dan je denkt!

May 11, 2020

In podcast #3 zijn prof. dr. Frank Lobbezoo en dr. Ghizlane Aarab te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat naar aanleiding van hun artikel in de NTVT editie van april, op veilige digitale afstand in gesprek met hen. Kan OSAS leiden tot de dood? Is bruxisme ook goed voor de mens?  Zorgt kauwen echt voor meer doorbloeding van de hersenen? En, hoe belangrijk is goede slaap voor onze gezondheid?

#2 Antitrombotica bij bloedige ingrepen

#2 Antitrombotica bij bloedige ingrepen

April 6, 2020

In podcast #2 is prof. dr. Fred R. Rozema te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat met hem in gesprek over antitrombotica. Waarom is de KIMO-richtlijn er eigenlijk? Hoe breng je als mondzorgverlener de richtlijn in de praktijk? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid rondom ingrijpen in medicatiegebruik? Naast lid van de ACTA-groep Infectiepreventie is Rozema ook hoogleraar orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam UMC.

Verder lezen over de richtlijn antitrombotica? https://www.ntvt.nl/kimo-richtlijn-antitrombotica

Wanneer wel en wanneer niet stoppen met antitrombotica?https://www.ntvt.nl/sites/ntvt/uploads/tekstblok/kpr_antitrombotica_samenvatting_richtlijn.pdf

#1 Het coronavirus in de mondzorgpraktijk

#1 Het coronavirus in de mondzorgpraktijk

February 28, 2020

In podcast #1 is prof. dr. Fred R. Rozema te gast. Naast hoogleraar orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam UMC is Rozema lid van de ACTA groep Infectiepreventie. In deze aflevering gaat hoofdredacteur dr. Casper P. Bots met hem in gesprek over het coronavirus. Hoe zit het met symptomen? Is het geven van een hand besmettelijk? Helpt desinfecteren voldoende?

Links die aan bod komen in de podcast: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.worldometers.info/

Podbean App

Play this podcast on Podbean App